سایت هشت با توجه به عدم وجود یک سایت کامل فارسی جهت ایرانیان طراحی شده است. در این سایت با توجه به علاقمندی کاربران سایت‌های اینترنتی، سرویس‌های متنوعی قرار گرفته شده است و در حال کامل سازی خود می‌باشد. در فاز اولیه، انگیزه سایت فراهم سازی امکاناتی بود تا شرایط تفریحی را جهت کاربران خود مهیا سازد ولی با توجه به پتانسیل موجود جهت فراهم سازی امکانات دیگر که مناسب برای ایرانیان بود تصمیم به گسترش کار خود در آن زمینه‌ها را نیز گرفت که سایت‌های کاریابی، خرید و فروش املاک و ماشین، کنکور و فروشگاه که امکان فروش Online با وجود درصدهای تخفیف30 – 5درصدی با ارسال رایگان را دارد، از نتایج این تصمیم می‌باشد.