این سایت مربوط به گروه فیزیک مواد ترکیبی در آزمایشگاه اتمی و حالت جامد دانشگاه Ithaca می‌باشد. این مرکز ، تحقیقاتی را در زمینه‌ی سیستم‌های خطی و سیستم‌های ترکیبی بصورت تئوری و آزمایشگاهی انجام می‌دهد. قسمت عمده‌ی تحقیقات این مرکز در زمینه‌ی پیچیدگی بیولوژیکی در سلول‌ها ، خصوصیات جریان‌های در هم توسعه یافته ، آشفتگی و ژئودینامیک می‌باشد. در این سایت عکس‌هایی درباره‌ی شاخه‌های مختلف فیزیک مثل: بیوفیزیک ، توربولنسی (آشفتگی) ، جامد شدن و ... به‌چشم می‌خورد. که با کلیک بر روی آنها می‌توانید اطلاعاتی را در مورد آنها کسب نمایید.