این سایت شما را با آزمایشگاه‌های (LLNL) که متعلق به سازمان انرژی امریکا می‌باشند و توسط دانشگاه کالیفرنیا هدایت می‌شوند آشنا می‌کند. این آزمایشگاه‌ها در سال ۱۹۵۲ به منظور طراحی سلاح‌های هسته‌ای تأسیس شده‌ و به‌عنوان مراکز علمی و مهندسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سایت تاریخچه‌ی این مراکز و فعالیت‌های تحقیقاتی آنها را برای شما شرح می‌‌دهد. این مرکز جدیدترین مطالب چاپ شده در زمینه‌ی علوم و تکنولوژی را در اخیتار شما قرار می دهد. آزمایشگاه‌های این مرکز و فعالیت های آنها در این سایت قابل مشاهده می‌باشد.