امروزه درخواست طراحی یک وب سایت با آگاهی کامل نسبت به مزایا و محاسن اینترنت (بعنوان یک رسانه قدرتمند در ارائه پیامها) توسط شرکتها و مؤسسات صورت می پذیرد. قطعاً شما نیز درصدد ایجاد و یا به روز نمودن وب سایت خود هستید. <br /> ویژگیهای بارز این رسانه عبارتند از: <br /> اطلاع رسانی به صورت دو طرفه (ارائه و دریافت اطلاعات) علیرغم سایر رسانه‌ها. <br /> اطلاع رسانی گسترده با حجم بالا و کاملاً متنوع (تنوع در روشهای ارائه و دریافت اطلاعات). <br /> اطلاع رسانی در کمترین زمان (آنی) و بدون هیچگونه واسطه. <br /> تعدد استفاده کنندگان و مخاطبین. <br /> اطلاع رسانی با طول عمر بالا (365 * 7 * 24). <br /> عدم وجود مرزهای جغرافیایی (حضور در اقصی نقاط جهان). <br /> تغییرات و به روز در آوردن اطلاعات ارائه شده در مدت زمان بسیار کوتاهی امکان پذیر خواهد بود.