آموزشگاه البرز نو یک مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان غیر انتفاعی و همچنین آموزشگاه زبان می‌باشد.