کانون زبان ایران در سال1358و با هدف توسعه آموزش زبانهای خارجی تاسیس گردید. اداره مرکزی کانون زبان ایران به عنوان مؤسسه ای دولتی و غیر انتفاعی وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران میباشد و مراکز آموزشی آن در تهران و 25 شهر قرار دارند. کانون زبان ایران دوره های آموزشی خود را به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه ، آلمانی و عربی برای حدود 100،000 نفر زبان آموز در هر ترم ارائه می نماید. کلاسهای آموزشی کانون زبان ایران ترمیک بوده و توسط نزدیک به 1000 نفر مدرس آموزش دیده که دارای تحصیلات مؤثر در زبانهای فوق میباشند و به دقت انتخاب شده اند اداره میگردند. در حال حاضر آقای سید محسن گلدانساز ریاست کانون زبان را به عهده دارند.