شرکت ماه پروتئین تولید کننده انواع غذاهای دریایی می‌باشد.