این سایت مربوط به یک مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک می‌باشد. این مرکز پروژه‌های تحقیقاتی را در زمینه‌های فیزیک هسته‌ای ، فیزیک اتمی ،تقسیمات ژئوفیزیک هسته‌ای و منابع یونی انجام داده است. شما می‌توانید گزارشات سالانه‌ی این مرکز را مشاهده کرده و در سمینارهایی که در آن برگزار می‌شود شرکت نمایید در این سایت اطلاعاتی برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به فیزیک موجود می‌باشد و دانش‌آموزان و عموم مردم می‌توانند از فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز استفاده نمایند و برنامه های کامپیوتری این سایت را مشاهده نمایند. این سایت شما را به موسسات مرتبط با فیزیک متصل می‌سازد.