شرکت کالباس گلهار مشهد بزرگترین واحد تولید فرآورده‌های گوشتی استان خراسان می‌باشد که با بیش از ۲۰ سا سابقه فعالیت دارد.