این سایت متعلق به یک مرکز تحقیقاتی در روسیه می‌باشد. در این سایت می‌توانید سناریوهای مربوط به قدرت هسته‌ای در روسیه و فعالیت‌های این کشور را در این زمینه مشاهده نموده و علم مدرن و تکنولوژی پیشرفته‌ی روسیه را ملاحظه کنید. این سایت تاریخچه‌ی این مرکز تحقیقاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. این مرکز دارای برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای می‌باشد که علاقه‌مندان می‌توانند از آنها استفاده نمایند. شما می‌توانید نقشه‌ی این مرکز را در این سایت ملاحظه کرده و با ساختار مدیریتی این مرکز آشنا شده و با آنها ارتباط برقرار نمایید.