گروه داده ابزار مشاور، طراح و سازنده تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارهای سنجش در شیمی، بیوشیمی، پزشکی و فیزیک می‌باشد.