شرکت کلر پارس تولید کننده کلر و انواع محصولات گازی، مایع، جامد و مشتقات آنها می‌باشد.