شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اطلاعاتی در مورد شرکت نفت، معرفی محصولات، اخبار، رویدادها، قراردادها و غیره در اختیار شما قرار می‌دهد.