از طریق این سایت می‌توانید با مراکز فیزیک و مراکز فناوری هسته‌ای آشنا شده و با آنها ارتباط برقرار نمایید. این سایت مجلات مربوط به علم فیزیک را به شما معرفی می‌کند. از طریق این سایت می‌توان به شبکه فیزیک طبیعی و جامعه‌ی تحقیقات فیزیک اروپا متصل شد. این مرکز شما را با روش‌های آزمایشگاهی مربوط به فیزیک آشنا می‌کند. شما می‌توانید به مقالاتی که در این زمینه منتشر شده‌اند دسترسی پیدا کرده و اطلاعاتی را درباره‌ی کارمندان این مرکز به‌دست آورید.