انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی به نمایندگی از طرف شرکتهای مهندسی و پیمانکاری صنعت نفت و به منظور تلاش جمعی در راستای حفظ منافع ملی و حفظ حقوق و منافع شرکتهای عضو در تاریخ 20/9/1379 رسماً آغاز به فعالیت نمود.