شرکت مهندسین مشاور مترا در سال 1363 تأسیس گردید. شرکت مترا به عنوان مشاور اصلی وزارت راه و ترابری انجام خدمات مشاوره علی الخصوص در زمینه سیستم حمل و نقل و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را بر عهده دارد. از مهمترین مصادیق این فعالیتها می توان به پروژه « طرح جامع حمل و نقل کشور » اشاره نمود که هم اکنون با همکاری شرکت فرانسوی EGIS در حال انجام است. مهندسین مشاور مترا در زمینه مطالعات راه آهن، راه، ابنیه فنی، بزرگراه، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، مطالعات زیست محیطی، مطالعات مهندسی ارزش، سیستم مدیریت و اقتصاد، راه آهن شهری و مترو، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرحها، نظارت بر حسن اجرای فرودگاهها و بنادر و کارگاههای صنعتی و ... نیز فعالیت می کند.