فعالیت تجارت فارسی در زمینه ارائه اطلاعات در مورد تجارت الکترونیک پیرامون موضوعات: کامپیوتر، پزشکی، هنر و طراحی، صنایع، گردشگری، تبلیغات، و غیره می باشد.