نمایشگاه تجاری بین المللی تهران به معرفی شرکتهای ایرانی و خارجی می‌پردازد و امکان پرسش تجاری، خدمات ویژه، میزبان وب، قوانین و مدارک، معرفی دیگر سایتهای ایرانی و خارجی را در اختیار شما قرار می‌دهد.