شرکت سرمایه گذاری بین المللی فعال در زمینه: سرمایه گذاری بین المللی برای تجارت بازرگانی و تجارت فولاد می‌باشد.