شرکت سرمایه گذاری بهمن ( سهامی عام ) با مجوز پذیره نویسی شماره آ.ت/1461 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 21/6/1381 تحت شماره 192195 دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت هدف بهره مندی از بازدهی بالای بازار سهام ایران و تشکیل سبد متنوعی از سهام و اوراق بهادار، پیشتازی در بازارهای مالی، مدیریت حرفه ای بر سرمایه گذاری ها، ترویج مشارکتهای مردمی، اعتماد سازی برای ذینفعان و غیره می‌باشد.