با بیش از سی سال تجربه درامور ارزی و بانکی و نقل و انتقال پول به ایران و سایر نقاط جهان و بالعکس در سریعترین زمان و بهترین نرخ و همچنین خرید و فروش اسکناسهای نقدی معتبر جهان و چکهای مسافرتی با مجربترین کادر خود در خدمت می‌باشد.