فعالیت‌های این شرکت در زمینه صادرات چرم و پوست می‌باشد.