این مرکز یکی از شاخه‌های جامعه‌ی فیزیک و سلامتی محسوب می‌شود. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی تاریخچه‌ی این مرکز در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید لیست کنفرانس‌های برگزار شده توسط این مرکز را مشاهده نمایید و از جوایزی که توسط این مرکز به دانشمندان فعال تعلق گرفته ، مطلع شوید. این مرکز اطلاعاتی را در زمینه‌ی حفاظت در مقابل تابش اشعه‌ها ارائه می‌دهد و دارای برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی می‌باشد که علاقه‌مندان می‌توانند از آنها استفاده نمایند. این سایت مطالب علمی و مشکلات موجود در زمینه‌ی تابش دهی و حفاظت در مقابل اشعه‌های مختلف را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید با فـعـالیـت‌های مـختلف این مرکز تحقیقاتی بیشتر آشنا شوید.