این سایت مربوط به یک مرکز تحقیقاتی بین‌المللی در زمینه‌ی فیزیک تئوری می‌باشد. این مرکز در سال ۱۹۶۴ توسط فیزیک‌دانی به نام عبدالسلام تأسیس شده است یکی از اهداف مهم این مرکز رشد برنامه‌های تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در آرشیو این سایت می‌توانید مطالب علمی مورد نیاز خود را جستجو کرده و در این کار از موتور جستجوگر این سایت استفاده نمایید. گروه تحقیقاتی این مرکز شما را در انجام پروژه‌های مربوط به فیزیک یاری می‌نماید. این مرکز فعالیت‌هایی را در زمینه‌های اکولوژی ، محیط‌زیست ،برنامه‌های اقتصادی و ... انجام داده است.