شامل معرفی فروشگاه و فعالیتهای آن، ارائه خدمات اینترنت، گزارش، امکان دریافت فایل، خدمات، کارت اینترنت، مطالب خواندنی درباره کامپیوتر می‌باشد.