این سایت مخصوص دانش‌آموزانی است که علاقه‌مند به علم فیزیک می‌باشند. این سایت دانش آموزان را در زمینه‌های فیزیک ، فیزیک کاربردی و علوم کامپیوتری تقویت می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید نام اساتید فعال در این مرکز را مشاهده نمایید شما می ‌توانید در این سایت برنامه‌های آموزشی این مرکز را ملاحظه نمایید و به سایر لینک‌های مرتبط در این زمینه متصل شوید.