معرفی شورای راهبری استان، کمیته فنی تخصصی ICT، مرکز فناوری اطلاعات، نمایندگی تکفا و سایر خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهد.