قلمرو کوهستانی ایران نخستین دایره المعارف کوههای ایران می باشد که در قالب یک پایگاه اطلاعاتی بر روی شبکه جهانی اینترنت ایجاد گشته است. این پایگاه در تابستان 1381 و با هدف اطلاع رسانی راه اندازی ، و به دو زبان فارسی و انگلیسی تجهیز شده است.<br /> قلمرو کوهستانی ایران فعالیت خود را بصورت مستقل آغاز نموده و به هیچ نهاد ، سازمان ، باشگاه و یا گروه ورزشی خاصی وابسته نمی باشد. اطلاعات مندرج در این پایگاه ، بطور داوطلبانه از طرف جامعه کوهنوردی ایران و همچنین محققان و پژوهشگرانی که در حیطه قلمرو کوهستانی ایران فعالیت می کنند ، تامین می شود.