شرکت گروه فن آوا با اساسنامه مورد تائید سازمان بورس اوراق بهادار و با هدف پذیرش سریع در بورس تهران در تاریخ 29/11/1381 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس گردیده است. فعالیت آن در زمینه فن آوری اطلاعات، توسعه شبکه های مخابراتی، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی فن آوری اطلاعات و غیره می باشد.