این سایت متعلق به جامـعه‌ی فیــزیک کشـور کروواسـی می‌بــــاشد. هدف این سایت افزایش فعالیت‌ها و بهبود برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ی فیزیک می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید با فعالیت‌های مختلف این مرکز آشنا شوید. این مرکز دارای بخش‌های آموزشی مختلفی می‌باشد که توسط دانش آموزان و افراد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سایت می‌توانید به مقالات و کتاب‌های موجود در این زمینه دسترسی پیدا کنید و با فعالیت‌های گسترده‌ی این مرکز آشنا شوید.