شامل معرفی بیمارستانها، برنامه دروس بالینی، گروههای آموزشی، هیئت علمی دانشگاه، فارغ التحصیلان و غیره می‌باشد.