در سال 1351 به منظور افزایش مهارت فنی تکنسین های شاغل در صنعت آب و برق ، مرکز آموزشهای تخصصی برق در شمال شرق استان تهران فعالیت خود را آغاز کرد. مجتمع آموزشی شهید عباسپور در کمتر از ده سال با توسعه کمی و کیفی دامنه فعالیتهای آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی و درخشش فارغ التحصیلان اولین دوره های بلندمدت ، در سال70 مجوز تبدیل به دانشگاه صنعت آب و برق را دریافت کرد . هم اکنون دانشگاه صنعت آب و برق بعنوان عالی ترین مرکز جهت ارائه دوره های کوتاه مدت در زمینه صنعت آب و برق ، جهت افزایش توانایی های فنی و علمی شرکت کنندگان برای انجام مطلوب تر وظایف شغلی آنها در کلیه مقاطع مطرح می باشد. طول و سطح دوره های آموزشی در این دانشگاه از تنوع زیادی برخوردار می باشد . فعالیتهای کوتاه مدت شامل طرحهای رشد و ارتقاء کارکنان در سطوح کارشناسی و تکنسینی و همچنین برگزاری دوره های تخصصی در دانشگاه یا محل شرکت و برپایی سمینــارهای یکروزه و چند روزه می باشد.