شرکت تبلیغاتی آرا گرافیک فعالیت های این شرکت در زمینه طراحی سایت، طراحی تبلیغاتی، کلیه امور گرافیک، چاپ و غیره می‌باشد.