حاوی اطلاعات تجاری، جستجوی مشاغل ایران، ایران شناسی، اخبار، رادیو و تلویزیون، حوادث و غیره می‌باشد.