این سایت تحقیقاتی را در زمینه‌ی قدرت سیالات ارائه می‌دهد. هدف این مرکز ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان تحقیقات آزمایشگاهی و صنعت می‌باشد. این سایت آخرین اطلاعات موجود در زمینه‌ی کنترل جریان سیالات و اندازه‌گیری آنها را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با هیدرولیک و ماشین‌آلات هیدرولیکی نیز آشنا شوید. این مرکز تولیدکننده‌ی و کنترل کننده ماشین آلات صنعتی می‌باشد. محصولات تولید شده توسط این مرکز را می‌توان در تجهیزات فضایی و روبات‌ نیز بکار برد. شما می‌توانید با تیم تحقیقاتی این مرکز ارتباط برقرار کنید و اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های این گروه به دست آورید.