شرکت نگین ساعی با هدف بکارگیری فن آوری های نوین ارتباطی و گسترش نرم افزارهای کامپیوتری و همچنین کاربرد آن در بخشهای مختلف جامعه در سال 1380 تاسیس شد. این شرکت تخصص و مهارت خود را بیشتر معطوف به طراحی CD های مالتی مدیا نموده است و با بکارگیری افراد مجرب و متخصص امید آن را دارد که در آینده ای نه چندان دور زمینه های پیشرفت تخصصی هر یک از مشاغل و صنایع را به وجود آورد تا از این طریق پاسخی به نیاز عمومی مشتریان خود و جلب رضایت مدیران و کارکنان داشته باشد.