گستره فعالیت ها: ، اینترنت ، طراحی ،محتوا ،چاپ ،واسط تصویری نرم افزار ،راه حل های محلی سازی ، هنر دیجیتال و برگزاری گالری های الکترونیک در اینترنت. طراحی و اجرای آرایه ها و معماری داخلی. طرح و اجرای غرفه های نمایشگاهی و صحنه های نمایشی. طراحی و ساخت عناصر و محصولات کاربردی و دکوراتیو. انجام پروژه های تحقیقاتی-مطالعاتی با عناوین هنر و معماری به منظور بستر سازی طرح های عملیاتی.پ رشیادیزاین توانایی طراحی و تولید صفحات وب با استاندارد های کنسرسیوم وب را دارا میباشد.