این سایت متعلق به سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع میباشد و در زمینه فرهنگی اطلاع رسانی مذهبی و اجتماعی فعالیت میکند.