مجتمع مسکونی گیلارا (13 کیلومتری غرب چالوس) دارای مناظر زیبا، درجه حرارت و رطوبت در سواحل دریای خزر، آب آشامیدنی و شبکه آب رسانی، دارای شبکه زمینی برق رسانی می‌باشد.