قصد و فلسفه گروه هنر شرق: قصد ما توسعه هنر و ارتقاء جایگاه هنرمندان با ایجاد امکانات و برنامه های ارتباطی بین جامعه و هنرمندان می باشد.ماموریت گروه هنر شرق این است که با بهترین کیفیت و محتوا، آثار هنری هنرمندان ارزنده کشورمان را در اختیار هنر دوستان و علاقه مندان قرار دهد. گروه هنرشرق برای توسعه قابلیتهای خود از هنرمندان خلاق کشورمان بهره می جوید و با ایجاد فضای شبکه اینترنت و سایت مجزا (وب سایت ArtEast) می کوشد تا رضایت هنردوستان را افزایش دهد.ما حوزه جغرافیایی فعالیت و خدمات خود را تا آنجا گسترش می دهیم که بتوانیم به نحوی شایسته از عهده انجام تعهدات خود برآئیم. این گروه آماده هرگونه همکاری در زمینه های تصویرسازی و ایجاد نمایشگاههای هنری می باشد.