این دانشگاه در جهت اعتلاء امر آموزش و پژوهش و ارتقاء سطح سلامت جامعه و تامین نیروی انسانی متخصص در گروه پزشکی با همّت والای جمعی از اندیشمندان، فرهیختگان، پزشکان و مردم فاضل و متدین کاشان، به عنوان هیئت موسس ، زمینه تاسیس دانشکده پزشکی قبل از سال 65 فراهم شده و با مساعی این هیأت ، باستناد تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، تأسیس دانشکده پزشکی‏کاشان مورد تصویب قرار گرفته، رسماً فعالیتهای خود را شروع نموده است.