طب کل نگر اطلاعاتی درباره روشهای درمانی طبیعی شامل: هاله درمانی، طب سوزنی، موسیقی درمانی، گیاه درمانی، رایحه درمانی، سنگ درمانی، بازتاب درمانی، انرژی درمانی، مراقبه، تای چای، یوگا، فنگ شویی، آیورودا می‌باشد.