فعالیت فروشگاه اینترنتی نزدیک در زمینه فروش اینترنتی و تلفنی کتاب داخلی و خارجی و سخت افزار و همچنین نرم افزار می باشد.