شرکت مهندسی پزشکی پایا پژوهش پارس در زمینه طراحی و تولید سیستمهای الکتروفورز-ترانسفر PCR ، DNA Sequencing ، سیستم کامل الکتروفورز تشخیص طبی، و دیگر تجهیزات بیوتکنولوژی، بیولوژی ملکولی و ژنتیک فعالیت می‌کند. پایا پژوهش با تلاش و علاقه وصف ناپذیر پرسنل و متخصصین خود توانسته است به موفقیت های چشمگیری در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکتروفورز برسد و علم و صنعت را با ترکیب بی نظیری از شیمی تخصصی و کاربری تجهیزات پزشکی و مهندسی در کنار یکدیگر گرد آورد.