این سایت اطلاعاتی درباره‌ی ماشین آلات محاسباتی در اختیار شما قرار می‌دهد. مرکز MSC اطلاعاتی را درباره‌ی شبیه‌سازی‌های عددی در زمینه‌های مکانیک سیالات ماشین‌های محاسباتی و محاسبات شیمیایی ارائه می‌دهد. ماشین‌های محاسباتی را می‌توانید در مسائل دشوار و پیشرفته‌ی هندسی مورد استفاده قرار دهید. ماشین‌های محاسباتی ، رشته‌هایی چون: مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ،مهندسی فضا و بیومکانیک را برای شما تشریح می‌نمایند. از طریق این سایت می‌توانید با کاربرد این تجهیزات در شاخه‌های مختلف علوم آشنا شوید.