سایت خبری، تحلیلی «فردا» با هدف اطلاع رسانی در عرصه اینترنت راه اندازی شده است. «صحت»، «انصاف» و «اعتدال» مهمترین شعارهای «فردا» است وهمکاران ما در این سایت تلاش دارند تا در عمل، به این سه ویژگی مهم و کلیدی پایبند باشند.