اندیشکده وحید وب سایت شخصی وحید وحیدی مطلق است که بر موضوعاتی همچون دانش تصمیم گیری و سیاست گذاری، دانش آینده پژوهی و شناسائی روندهای علم و فنآوری متمرکز است. این اندیشکده دسترسی آزاد و رایگان به اطلاعات، تحلیل ها، ایده ها و افکار نو را جزو حقوق تک تک ایرانیان و فارسی زبانان می داند. اندیشکده وحید دارای ایدئولوژی مشخص و صریحی نیست، یعنی هیچ موضع‌گیری خاصی نسبت به مسائلی که با آن مواجه می‌شود ندارد و صرفاً مسائل را از جهت ارزش مطالعاتی و فکری (نگاه علمی) و یا بعضاً مالی بررسی می کند.