سایت طنز حوزه هنری با امید به مشارکت همه طنزپردازان در زمینه های متفاوت طنز آغاز به کار می کند . علاقه مندان به طنز در سرتاسر کشور عزیزمان ایران و هم چنین در هر نقطه از جهان که زبان فارسی حضور دارد ، می توانند عضوی از این سایت باشند . هدف اصلی سایت طنز ، مطرح کردن طنز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شیوه های انتقال مفاهیم است .