ICT , IT در ایران مقوله نوپایی می باشد و فضای خوبی را برای توسعه و پیشرفت پیش روی دارد .برای توسعه هرچه بیشتر IT در ایران تلاشهای زیادی در زمینه های مختلفی همچون آموزش، تولید و اطلاع‌رسانی لازم است .<br /> ICT NEWS به عنوان اولین سایت اطلاع‌رسانی online در حوزه IT و ICT در ایران در جهت معرفی توانمندی های ایران در زمینه IT و ICT تلاش می کند .<br /> ICTNEWS از سه دپارتمان مختلف تشکیل شده است که در هر یک از آنها از افراد متخصصی و صاحب نظری در زمینه ICT, IT بهره گیری می شود .