این سایت اخبار مربوط شیعه و تشیع در رسانه ها،کنفرانسها و سمینارها،حقوق بشرو حقوق شیعیان،تازه های نشرکتاب و نرم افزار،گرایش به مذهب اهل بیت،دیدارهاو ملاقاتها،زنان،جوانان،کودکان،فتاوای جدید را در اختیار کاربران قرار می دهد.